070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler för Manjärv FVO.

Respektera dessa regler för fiskets bästa.
Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Fiske från båt är tillåtet.

Fiske efter harr är förbjudet under perioden 15 april t.o.m 31 maj.
Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.
Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8. Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.
Harr: 
Minimimått för att avliva och behålla fisk är 35 cm;
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.
Öring:
En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas. Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.
Lax:
Minimimått: 50 cm. 1 Lax /dygn får behållas

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Övriga arter: Inga gällande minimimått.

Fiskekortspriser:
1 dygn: 20 kr.
Månadskort 1 person: 50 kr.
Årskort 1 person: 100 kr (gäller kalenderår).

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB, 0929-55111
Gulf, Älvsbyn, 0929-55388
OK-Q8, Älvsbyn, 0929-12158
OK Norrbotten, Öjebyn, 0911-60782
Piteå Turistbyrå, 0911-93390
Sikfors Konferens & Fritidsby, 0911-70077
Forsens Livs, Sikfors, 0911-70001
Handelshuset, Storforsen, 070-3392210
Selholmens Camping, 0929-17205
Fritid o Vildmarksliv, 0911-34203
Börje Pettersson, Arvidsträsk, 0929-63071
Nilssons Butiken, Vistträsk, 0929-21224
Storstrand Kursgård, Öjebyn, 0929-21224