070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler för Fällforsens kortfiskeområde i Pite älv.

· Fiskekort säljs endast under tiden 19/6 t.o.m. 31/8.

· Endast 4 fiskekort/ dygn säljs på området. (endast kalenderdygn)

· Fiskekortet är personligt.

· Fiskekortet skall medföras vid fiske.

· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.
Mete med agn (ex. mask) är förbjudet.

· Fiske efter Harr är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m den 31/8:
Minimimått: Harr, 35 cm
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 2 harrar per fiskande och dag.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

· Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8.
En (1) Lax / fiskekort/ dygn får behållas.
Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.
Minimimått: Lax, 50 cm
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

· Fiske efter öring är förbjudet under hela året.
All Öring skall ovillkorligen återutsättas i älven.

Anledningen till fiskeförbudet på Öring är de svaga bestånd som idag finns i
Pite älv med biflöden. På sikt hoppas vi med detta förbud kunna bidra till en
starkare och större stam av havsvandrande öring som tål ett begränsat fisketryck.

· Fångstrapporter skall skickas in. Vid utebliven fångstrapport kan fiskaren stängas av från
möjlighet att lösa fiskekort på området.

· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortspriser

1 Dygn 350 kr

Övriga ordningsregler.· Parkera endast på markerade P-platser.
· Visa hänsyn för fastighetsägarna inom området genom att inte nyttja deras tomter för
transporter och liknande.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

Fiskekort för säsongen 2024 säljs fr.o.m. den 1:a april.

Fiskekort säljs endast via Internet.
Klicka på bilden nedan.
Fiskekorten säljs via Laxportalen.se.


Fiskekortspris: 350 kr/dygn