070-302 61 57 info@pitealv.se

Pite älvdal, från fjäll till kust
Pite älvdal, 340 km från gränsen mot Norge till utloppet i Bottenviken vid Piteå stad, erbjuder en mängd möjligheter till upplevelser och aktiviteter.

Här finns fantastiska fiskemöjligheter i strömmande eller stilla vatten.
Förutom fisket så finns mängder av spännande aktiviteter som forsränning, hundspannsturer, skotersafari, matupplevelser, jakt, ”bo på lantgård” och mycket annat.

Ta gärna kontakt med någon av de aktivitetsföretag som finns längs älvdalen för att få information om vad vi kan erbjuda.

Här kan du också hitta fakta om Piteälven, fiskeregler, flugtips, fiskekort mm.

Varmt välkommen till Pite älvdal.

 Ladda gärna hem vår informationsbroschyr som beskriver 20 år av arbete för sportfisket i Piteälven och dess biflöden.

Kontaktperson: Jan Isaksson tel: 0703026157

Ordförande: Sara Risberg tel:0706574321