070-302 61 57 info@pitealv.se

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet.
Klicka på bilden till höger.
Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)

Fiskekortsförsäljare:
Fiskekort via papper har upphört.

 Fiskeregler Sikfors FVO Pite älv och Borgforsälven

Fiskekortet gäller för 2 redskap (spön) / fiskare. I fiskekortet ingår fritt ungdom under 16 år i målsmans sällskap.
Fiske efter Lax är förbjudet fr.o.m. den 1/9 t.o.m. den 31/12. 
· Allt fiske inom Sikfors FVO:s vattenområde i Pite- och Borgforsälven är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.
· Fiske efter harr är förbjudet under perioden 15 april t.o.m 31 maj.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.
Öring som inte är inom fönsteruttaget eller fångas under förbudstid skall ovillkorligen återutsättas.
Minimimått/ Fönsteruttag:
Lax 50 cm, En Lax /dygn får behållas.
Harr 35 cm
Fisk som inte håller minimimått skall ovillkorligen återutsättas.
Öring: 1 öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Det är tillåtet att använda båt vid fiske i Pite- och Borgforsälven.
Undvik att stressa fisken och lossa alltid kroken med väl fuktade händer eller bäst med fisken i vattnet.
Kom ihåg att du som fiskande alltid är skyldig att känna till vilka regler som gäller!

I våra vatten gäller totalt nätförbud.

Fiskekortspris:
1 Dygn: 100 kr

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Fiskeregler Sikfors FVO Sjöar

· Fiskekortet gäller för 2 redskap (spön) / fiskare. I fiskekortet ingår fritt ungdom under 16 år i målsmans sällskap.
· Det är tillåtet att ta upp och avliva max 3st fiskar per fiskekort o dygn.
Eventuell fångst för ungdom under 16 år som fiskar tillsammans med målsman räknas ihop med målsmans fångst. (3 fiskar/ fiskekort)

Fiskekortspris:
1 Dygn: 100 kr

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !