070-302 61 57 info@pitealv.se

Välkommen till Trollforsenområdet

Trollforsen är belägen ca.19 km. NV Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Den sträcka, mellan kraftlinjen uppe vid Hökselet och ”Kombibron” (där Inlandsbanan korsar Pite älv), som ingår i fiskeområdet i Pite älv är ca. 9 km lång. På denna sträcka av älven erbjuds fiskaren en stor variation av fiske i strömmande vatten. Här finns Piteälvens karaktärsfisk, Harren, tillsammans med Öring, Sik, Gädda och Abborre.

Pite älv ekonomisk förening förvaltar fisket i Trollforsenområdet från den 1:a maj 2010.
I detta område har ett omfattande restaureringsarbete efter flottningsepoken genomförts. Avstängda sidogrenar av älven har öppnats och stenkistor, styrarmar som användes vid flottningen har rivits.
Pite älv ekonomisk förening arbetar vidare med att höja kvalitén på fisket i området genom att förändra reglerna och skärpa tillsynen.
Detta innebär bl.a. att vi under 2011 införde ”fönsteruttag” (35 – 45 cm) på harr och öring samt att fortsätta med en fångstkvot på 1 harr eller öring/ fiskare och dygn för att minska uttaget av fisk i området så att ett större antal fiskar når upp till en storlek som gör att de är mogna för lek.
Inventeringar av bestånden, genom sportfiske och elfiskeundersökningar, kommer att genomföras och en fiskevårdsplan har upprättas.
Med dessa förändringar hoppas vi att fisket i detta fantastiska område kommer att förbättras ytterligare under de kommande åren..

9Fiskeregler för Trollforsens kortfiskeområde i Pite älv.

•    Fiskekort säljs endast under tiden 10/6 2024 t.o.m. 9/9 2024.
•    Endast 10 fiskekort/ dygn (24 timmarsperiod) säljs på området.
(Korten gäller från kl. 12.00 innevarande dag till kl. 12.00 följande dag.)
•    Fiskekortet är personligt.
•    Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
•    Fiskekortet skall medföras vid fiske och kunna uppvisas vid kontroll.
•    Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
•    Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.
•    Fiske från båt är förbjudet.
•    Mete med agn (ex. mask eller maggot) är förbjudet.
•    Fönsteruttag: Harr, 35 – 45 cm Öring, 35 – 45  cm.
•    Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
•    Det är tillåtet att avliva och behålla 1 Harr eller Öring per fiskande och dag inom längdintervallet 35 – 45 cm (Fönsteruttag) under tiden 10/6 – 31/8.
Under tiden 1/9 – 12/9 får endast 1 Harr inom längdintervallet 35 – 45 cm avlivas och behållas.
•    Harr eller öring, som är kortare än 35 cm eller längre än 45 cm, skall omedelbart  återutsättas.
•    Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.
•    Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortspris
1 Dygn 180 kr

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

Fiskekort säljs endast via Internet. Klicka på bilden nedan.

Fiskekortspris: 180 kr/dygn