070-302 61 57 info@pitealv.se

Djupträsket är beläget ca. 16 km. SV Älvsbyn. Sjön är 130 ha. med ett medeldjup på ca. 11 m. Max.djup är 36 m. Vid sjön finns 15 båtar som får användas av de som löst fiskekort.
Här finns också en värmestuga och eldplatser med vindskydd. Vid värmestugan finns handikapp-anpassad brygga och toalett. I anslutning till bilparkeringen finns möjlighet till uppställning av husvagnar ca. 20 st. Här finns också kärl för sopsortering. För att nyttja möjligheten till husvagns-
uppställning fordras att fiskekort lösts.
Utsättningar av Öring, Röding och Harr sker varje höst med en omfattning av ca. 600 kg fisk fördelad på de olika arterna. Största delen består av Öring och Röding.

Under vintern 2021-22 kommer väg till Djupträsket INTE att plogas.

Fiskeregler för Djupträsket.

· Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten. Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas.
· Båtarna får användas i mån av tillgång. Båt lämnad på båtplats är ledig.
· Ingen fiskeutrustning eller dylikt får lämnas kvar i båten vid bryggorna.
· Det är tillåtet att använda ELDRIVEN båtmotor. BENSINMOTOR får inte användas.
· Det är FÖRBJUDET att använda egen båt.
· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
· Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.
· Minimimått för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 30 cm
Öring, 30 cm
Röding, 30 cm

3 fiskar/ fiskekort och dygn.

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

· Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.
· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
· Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

· Hjälp till att hålla stugan och omgivningarna fria från sopor. Använd de sopställ som finns vid stugan och parkeringarna.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 120 kr
2 Dygn: 180 kr
3 Dygn: 230 kr

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB, 0929-55111
Gulf, Älvsbyn, 0929-55388
OK-Q8, Älvsbyn, 0929-12158
OK Norrbotten, Öjebyn, 0911-60782
Piteå Turistbyrå, 0911-93390
Sikfors Konferens & Fritidsby, 0911-70077
Forsens Livs, Sikfors, 0911-70001
Handelshuset, Storforsen, 070-3392210
Selholmens Camping, 0929-17205
Fritid o Vildmarksliv, 0911-34203
Börje Pettersson, Arvidsträsk, 0929-63071
Nilssons Butiken, Vistträsk, 0929-21224
Storstrand Kursgård, Öjebyn, 0929-21224

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !