070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler för Pålberget-Böle-Öjebyn.

För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Havs och Vattenmyndigheten. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortet är personligt.
Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

Fiskekortet skall medföras vid fiske.

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8. Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.1 Lax /dygn får behållas.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 14/10. Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8 samt fr.o.m. 15/10 t.o.m. 31/12

Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 31/5.

Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 5 harrar per fiskande och dag.

Minimimått/ Fönsteruttag:

Harr: 35 cm
Lax: 50 cm
Öring: En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas. Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet eller är inom fönsteruttaget eller fångas under förbudstid skall ovillkorligen återutsättas.

 

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 40 kr
2 Dygn: 70 kr
3 Dygn: 100 kr
Årskort: 500 (kalenderår)

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB, 0929-55111
Gulf, Älvsbyn, 0929-55388
OK-Q8, Älvsbyn, 0929-12158
OK Norrbotten, Öjebyn, 0911-60782
Piteå Turistbyrå, 0911-93390
Sikfors Konferens & Fritidsby, 0911-70077
Forsens Livs, Sikfors, 0911-70001
Handelshuset, Storforsen, 070-3392210
Selholmens Camping, 0929-17205
Fritid o Vildmarksliv, 0911-34203
Börje Pettersson, Arvidsträsk, 0929-63071
Nilssons Butiken, Vistträsk, 0929-21224
Storstrand Kursgård, Öjebyn, 0929-21224

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !