070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler för Pålberget-Böle-Öjebyn.

För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Havs och Vattenmyndigheten. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortet är personligt.
Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

Fiskekortet skall medföras vid fiske.

· Fiske efter Lax är förbjudet fr.o.m. den 1/9 t.o.m. den 31/12.
1 Lax /dygn får behållas under övrig tid.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.

Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 31/5.

Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 5 harrar per fiskande och dag.

Minimimått/ Fönsteruttag:

Harr: 35 cm
Lax: 50 cm
Öring: En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas. Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet eller är inom fönsteruttaget eller fångas under förbudstid skall ovillkorligen återutsättas.

 

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 40 kr
2 Dygn: 70 kr
3 Dygn: 100 kr
Årskort: 500 (kalenderår)

Fiskekortsförsäljare:
Fiskekort på papper har upphört.

All fiskekortsförsäljning sker via Internet.

Se länk här bredvid.

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan. Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !