070-302 61 57 info@pitealv.se

Ett gammalt svenskt flugfiskerekord
Piteälven har i alla tider varit känt för sitt fina harrfiske.
I början av nittonhundratalet gjorde man tydligen skillnad mellan flug- och spinnfångad fisk.
Det får man klart för sig när man läser att alla tiders största flugfångade harr togs i Pärlälven den 17 augusti 1919. Detta av flottaren Axel Nyman som just den dagen hade en spinnare på spöet.
Den 2,8 kilo tunga harren ligger i paritet med det nuvarande svenska rekordet på 2,85 kilo.
Så småningom skulle Piteälven bli platsen för ett nytt svenskt flugfiskerekord för harr. Händelsen utspelades under andra världskriget, närmare bestämt den 6 augusti 1942.
Fångstmannen John E. Nilsson fiskade med fluga i Falesjaure uppströms Tjeggelvas när storharren slog till. Harren vägde 2,35 kilo, och skulle stå sig ypperligt även i dag.

Foto: Ulrik Bylander

Här kan du finna statistik på uppvandring av lax och havsöring i fiskvägen vid Sikfors kraftstation.
Här kan du spela upp en filmsekvens som visar lax och öring som passerar fisktrappan vid Fällforsen.