070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler för Moskosel FvF.

Fiske gäller för ETT spö/person.

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på? målsmans fiskekort.

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

Minimimått: Harr 30 cm, Öring 35 cm, Röding 30 cm.
Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Förbudstider:
Harr under lektiden 4/5 till 10/6.
Öring under lektiden 15/9 till 14/10.

Respektera detta för fiskets bästa.

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utövar de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Ingen båtmotor får användas till uthyrd båt i Dårasjaure.
Uthyrning av båt i Dårasjaure sker under tiden 10 juni till 25 augusti. Båttuthyrning och fiskekort förmedlas av Moskosels Camping.

Fiskekortspriser:
1 dygn: 100 kr.
Årskort 1 person: 300 kr (gäller kalenderår).
Årskort familj: 500 kr (gäller kalenderår).

Fiskekortsförsäljare:
Fiskekort via papper har upphört.

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet.
Klicka på bilden ovan.
Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)