070-302 61 57 info@pitealv.se

Abborrtjärn är beläget ca. 12 km. SSO Älvsbyn. Sjön är ca. 19 ha.
Utsättningar av Öring, Röding och Regnbåge sker varje år.

 Fiskeregler för Abborrtjärn.

· Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.
Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas.
. Båt får ej nyttjas. Fiske sker från land. Endast flugfiske från flytring är tillåtet.
· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
· Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.
· Minimimått för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 30 cm
Öring, 30 cm
Röding, 30 cm
Regnbåge, 30 cm

3 fiskar/ fiskekort och dygn.

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

· Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.
· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
· Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 120 kr
2 Dygn: 180 kr
3 Dygn: 230 kr

Fiskekortsförsäljare:
Fiskekort via papper upphör.

Nu finns istället möjlighet att köpa fiskekort via Swish.

 Swishnumret för Abborrtjärn är:

1230410712

Skriv vilket datum fiskekortet gäller och ditt namn i meddelanderutan.

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan. Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !