070-302 61 57 info@pitealv.se

Abborrtjärn är beläget ca. 12 km. SSO Älvsbyn. Sjön är ca. 19 ha.

 Fiskeregler för Abborrtjärn.

· Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten. Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas.
· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
· Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.
· Minimimått för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 30 cm
Öring, 30 cm

3 fiskar/ fiskekort och dygn.

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

· Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.
· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
· Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 120 kr
2 Dygn: 180 kr
3 Dygn: 230 kr

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB, 0929-55111
Gulf, Älvsbyn, 0929-55388
OK-Q8, Älvsbyn, 0929-12158
OK Norrbotten, Öjebyn, 0911-60782
Piteå Turistbyrå, 0911-93390
Sikfors Konferens & Fritidsby, 0911-70077
Forsens Livs, Sikfors, 0911-70001
Handelshuset, Storforsen, 070-3392210
Selholmens Camping, 0929-17205
Fritid o Vildmarksliv, 0911-34203
Börje Pettersson, Arvidsträsk, 0929-63071
Nilssons Butiken, Vistträsk, 0929-21224
Storstrand Kursgård, Öjebyn, 0929-21224

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !