070-302 61 57 info@pitealv.se

Välkommen till Arvidsträsksjöarnas fiskeområde !
Arvidsträsk är beläget ca. 13 km. söderut från Älvsbyn. I fiskekortet ingår Arvidsträsksjöarna:
Lilla Arvidsträsket (27 ha), Inre Arvidsträsket (160 ha), Yttre Arvidsträsket (315 ha) och Söravan (43 ha).

Fiskeregler för Arvidsträsksjöarna.

– Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
– Fiske från båt är tillåtet.
– Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.

Minimimått för att avliva och behålla fisk är:
Harr, 35 cm
Öring, 35 cm

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

Fiske i strömmarna mellan Stavsträsket och Lilla Arvidsträsket samt Lilla Arvidsträsket och Inre Arvidsträsket är förbjudet.

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan. Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)

Fiskekortspriser:
Årskort 300 kr (gäller kalenderår).

Fiskekortsförsäljare:
Börje Pettersson, Arvidsträsk, 0929-63071