070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler Älvsby byamäns fiskevatten i Pite älv

· Fiskekortet är personligt.
· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
· Fiskekortet skall medföras vid fiske.
· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
· Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 5 harrar och/eller öringar per fiskande och dag.
· Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är:

Lax: 50 cm, 1 Lax /dygn får behållas.
Harr: 30 cm
Öring: 1 öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet eller fångas under förbudstid skall omedelbart återutsättas.

· Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 10/6.
· För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Fiskeriverket.
· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
· Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskeregler för lax och öring fastställda av Fiskeriverket.
· Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m.den 31/8.
1 Lax /dygn får behållas.
Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

· Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 14/10.
Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8 samt fr.o.m. 15/10 t.o.m. 31/12

Ovanstående regler gäller handredskap (spö fört från hand).

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 50 kr
2 Dygn: 80 kr
3 Dygn: 120 kr

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB, 0929-55111
Gulf, Älvsbyn, 0929-55388
OK-Q8, Älvsbyn, 0929-12158
OK Norrbotten, Öjebyn, 0911-60782
Piteå Turistbyrå, 0911-93390
Sikfors Konferens & Fritidsby, 0911-70077
Forsens Livs, Sikfors, 0911-70001
Handelshuset, Storforsen, 070-3392210
Selholmens Camping, 0929-17205
Fritid o Vildmarksliv, 0911-34203
Börje Pettersson, Arvidsträsk, 0929-63071
Nilssons Butiken, Vistträsk, 0929-21224
Storstrand Kursgård, Öjebyn, 0929-21224

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !