070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler Älvsby byamäns fiskevatten i Pite älv

· Fiskekortet är personligt.
· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
· Fiskekortet skall medföras vid fiske.
· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
· Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 5 harrar och/eller öringar per fiskande och dag.
· Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är:

Lax: 50 cm, 1 Lax /dygn får behållas.
Harr: 30 cm
Öring: 1 öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet eller fångas under förbudstid skall omedelbart återutsättas.

· Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 10/6.
· För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Fiskeriverket.
· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
· Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskeregler för lax och öring fastställda av Havs och Vattenmyndigheten.
· Fiske efter Lax är förbjudet fr.o.m. den 1/9 t.o.m. den 31/12.
1 Lax /dygn får behållas vid fiske under övrig tid.

· Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.
Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8.
1 öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.

Ovanstående regler gäller handredskap (spö fört från hand).

Fiskekortspriser:
1 Dygn: 50 kr
2 Dygn: 80 kr
3 Dygn: 120 kr

Fiskekortsförsäljare:
Fiskekort på papper har upphört.

Fiskekorten kan endast köpas via Internet.

 

 

 

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet. Klicka på bilden ovan. Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !