Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Benbryteforsen Storforsen
Fällforsen
Älvsbyn
Djupträsket
Arvidsträsksjöarna
Sikfors FVO
Pålberg-Böle- Öjebyn
Abborrtjärn
Trollforsen-området
Moskosels Fiskevårdsfören
Manjäv FVO
 -Fiskeregler
 -Köp fiskekort

Fiskeregler för Manjärvs FVO.

•    Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
•    Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.
•    Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
•    Fiske från båt är tillåtet.
•    Minimimått för att avliva och behålla fisk är:
       Harr: 35 cm;
        Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.  
       Fiske efter harr är förbjudet under perioden 15 april t.o.m 31 maj.
        
        Öring:       
       En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas
       Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets..
       Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.    
       Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14  
       oktober.

       Lax:
       Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8.
       1 Lax /dygn får behållas. Minimimått: 50 cm
       Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

      Övriga arter: Inga gällande minimimått.

Respektera dessa regler för fiskets bästa.

•    Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
•    Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.


Fiskekortspriser


1 dygn: 20 kr/person
1 månad: 50 kr/person
Årskort: 100 kr/person (Kalenderår)

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.naturfiskeguiden.com
http://www.saskogstjanst.se/
http://www.natur-fritid.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.arctichf.com
http://www.plov.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html
http://www.stormyrberget.se