Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Benbryteforsen Storforsen
Fällforsen
Älvsbyn
Djupträsket
Arvidsträsksjöarna
Sikfors FVO
Pålberg-Böle- Öjebyn
Stockforsälven
Abborrtjärn
Trollforsen-området
 -Fiskeregler
 -Köp fiskekort
Moskosels Fiskevårdsfören
Manjärv FVO
 

Välkommen till Trollforsenområdet
 
Trollforsen är belägen ca.19 km. NV Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Den sträcka, mellan kraftlinjen uppe vid Hökselet och ”Kombibron” (där Inlandsbanan korsar Pite älv), som ingår i fiskeområdet i Pite älv är ca. 9 km lång. På denna sträcka av älven erbjuds fiskaren en stor variation av fiske i strömmande vatten. Här finns Piteälvens karaktärsfisk, Harren, tillsammans med Öring, Sik, Gädda och Abborre. Karta för utskrift.

Pite älv ekonomisk förening förvaltar fisket i Trollforsenområdet från den 1:a maj 2010.
I detta område har ett omfattande restaureringsarbete efter flottningsepoken genomförts. Avstängda sidogrenar av älven har öppnats och stenkistor, styrarmar som användes vid flottningen har rivits.
Pite älv ekonomisk förening arbetar vidare med att höja kvalitén på fisket i området genom att förändra reglerna och skärpa tillsynen.
Detta innebär bl.a. att vi under 2011 införde ”fönsteruttag” (35 – 45 cm) på harr och öring samt att fortsätta med en fångstkvot på 1 harr eller öring/ fiskare och dygn för att minska uttaget av fisk i området så att ett större antal fiskar når upp till en storlek som gör att de är mogna för lek.  
Inventeringar av bestånden, genom sportfiske och elfiskeundersökningar, kommer att genomföras och en fiskevårdsplan har upprättas.
Med dessa förändringar hoppas vi att fisket i detta fantastiska område kommer att förbättras ytterligare under de kommande åren..

 

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.saskogstjanst.se/
http://www.naturfiskeguiden.com
http://www.natur-fritid.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.plov.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html