070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler för Fällforsens kortfiskeområde i Pite älv.

· Fiskekort säljs endast under tiden 10/6 t.o.m. 14/9.

· Endast 5 fiskekort/ dygn säljs på området. (endast kalenderdygn)

· Fiskekortet är personligt.

· Fiskekortet skall medföras vid fiske.

· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.
Mete med agn (ex. mask) är förbjudet.

– Lax får endast fångas under tiden 19/6 t.o.m 31/8
– Minimimått 50 cm för lax. (Max 1 Lax)
– Max 2 stycken Laxartade fiskar (OBS ! Max 1 st Öring får ingå i den totala fångstkvoten på 2 fiskar), per person och fiskedygn.
– Minimimått 30cm, Maxmått 40cm för öring och harr. (Fönsteruttag)
– All fisk, lax, öring och harr, som omfattas av fångstbegränsningar avseende antal, art, storlek etc. skall ovillkorligen släppas tillbaka.
– Båtfiskeförbud. Fiske från båt eller kanot är inte tillåtet.

· Fångstrapporter skall skickas in. Vid utebliven fångstrapport kan fiskaren stängas av från möjlighet att lösa fiskekort på området.

· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortspriser

1 Dygn 130 kr

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

Fiskekort säljs endast via Internet. Klicka på bilden nedan.

Fiskekortspris: 130 kr/dygn