Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Älvens fiskar
Områden
Fiskeregler
Fiskevård

 

Fiskeregler i Pite Älv

Regler för handredskapsfiske efter lax, öring och harr i Pite älv.
Regler som gäller för vattensystemet Pite Älv till Storforsen, Tvärån (Borgforsälven) till Kallträskets utlopp, Manjärvälven (Vistån) till Manjärvs utlopp, Varjisån till Stor-Varjisträskets utlopp, Lillpiteälven t.o.m. Åträskets utlopp.

Lax
Handredskapsfiske efter lax är tillåtet från den 19 juni till och med 31 augusti.
Vid fiske med handredskap får endast en lax per fiskande och dygn fångas och behållas.

Minimimått för lax: 50 cm.

All lax som fångas före den 19 juni och efter den 31 augusti skall ovillkorligen återutsättas i älven.

Båtfiske efter lax 
Handredskapsfiske efter lax från båt med motor är tillåtet. Fiske med utter eller jämförligt redskap är förbjudet. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet.

Öring 
Handredskapsfiske efter öring inom Pite älvs vattensystem, är tillåtet under hela året, förutom under perioden 1 september t.o.m. 14 oktober.

En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Båtfiske efter öring
Handredskapsfiske efter öring i Pite älv från båt med motor är tillåtet. Fiske med utter eller jämförligt redskap är förbjudet. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet.

Harr 
Handredskapsfiske efter harr är tillåtet under hela året inom Pite älvs vattensystem förutom under perioden 15 april t.o.m 31 maj.
Minimimått för harr: 35 cm

Båtfiske efter harr 
Handredskapsfiske efter harr i Pite älv från båt med motor är tillåtet. Fiske med utter eller jämförligt redskap är förbjudet. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet.

OBS!! Lokala fiskerättsägare har rätt att utfärda ytterligare fiskeregler. Se regler för respektive område under "Kortfiskeområden".
Kom ihåg att du som fiskande alltid är skyldig att känna till vilka regler som gäller!


Regler som gäller för vattensystemet Pite Älv uppströms Storforsen
Sveaskogs område mellan Inlandsbanan och Storforsen samt del av Abmorälven: 
Allt fiske efter lax är förbjudet. All lax som fångas skall, oavsett storlek eller ev. skada ovillkorligen återutsättas i älven.
Med syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet under tiden 1maj till och med 1 november.
På Sveaskogs fiskeområdet i Pite älv är fiske efter harr inte tillåtet under tiden 1 maj till och med 10 juni. Fiske efter Öring är förbjudet under tiden 1 september till och med 14 oktober.

Information om Sveaskogs fiskekort finns på Sveaskogs hemsida.

Minimimått för harr är 35 centimeter
Minimimått för öring är 35 centimeter

Du får ta upp högst tre laxartade fiskar, varav högst en öring, per dygn och fiskekort. Med laxartad fisk avses: lax, öring, röding, sik och harr.

För information om fiskeregler på statens vatten ovan odlingsgränsen hänvisas till fiskereglerna på "Länsstyrelsens hemsida" "Arjeplogskortet".

 

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html
http://www.naturfiskeguiden.com
http://www.plov.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.saskogstjanst.se/
http://www.natur-fritid.se