Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Benbryteforsen Storforsen
Fällforsen
Älvsbyn
Djupträsket
Arvidsträsksjöarna
Sikfors FVO
Pålberg-Böle- Öjebyn
 -Fiskeregler
 -Köp fiskekort
Abborrtjärn
Trollforsen-området
Moskosels Fiskevårdsfören
Manjäv FVO

 

Välkommen till Pålberg - Böle - Öjebyns fiskevatten i Pite älv (Gäller fr.o.m 1/6 2013).

Fiskeregler:
· Fiskekortet är personligt.
· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
· Fiskekortet skall medföras vid fiske.
· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
· Minsta tillåtna längd eller fönsteruttag för att avliva och behålla fisk är:

Harr: 35 cm
Öring: Fönsteruttag 30 - 45 cm
Lax: 50 cm

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet eller mått för fönsteruttag eller fångas under förbudstid skall omedelbart återutsättas.
 
· För fiske efter lax, öring och harr gäller de regler och fisketider som fastställs av Havs- och  
  Vattenmyndigheten.
· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.
· Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskeregler för lax, öring och harr fastställda av Havs- och Vattenmyndigheten.
· Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m.den 31/8.
1 Lax /dygn får behållas.
Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

· Fiske efter Öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 14/10.
Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8 samt fr.o.m. 15/10 t.o.m. 31/12.
En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas

· Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 - 31/5.


Ovanstående regler gäller handredskap (spö fört från hand).

Fiskekortspriser:

1 Dygn 40 kr
2 dygn 70 kr
3 dygn 100 kr


Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.stormyrberget.se
http://www.naturfiskeguiden.com
http://www.natur-fritid.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html
http://www.plov.se
http://www.arctichf.com
http://www.saskogstjanst.se/