Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Benbryteforsen Storforsen
Fällforsen
 -Fiskeregler
 -Köp fiskekort
Älvsbyn
Djupträsket
Arvidsträsksjöarna
Sikfors FVO
Pålberg-Böle- Öjebyn
Abborrtjärn
Trollforsen-området
Moskosels Fiskevårdsfören
Manjäv FVO

 

Fiskeregler för Fällforsens kortfiskeområde i Pite älv.

· Fiskekort säljs endast under tiden 19/6 t.o.m. 31/8.

· Endast 4 fiskekort/ dygn säljs på området. (endast kalenderdygn)

· Fiskekortet är personligt.

· Fiskekortet skall medföras vid fiske.

· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.
Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.
Mete med agn (ex. mask) är förbjudet.

· Fiske efter Harr är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m den 31/8:
Minimimått: Harr, 35 cm
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 2 harrar per fiskande och dag.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

· Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8.
En (1) Lax / fiskekort/ dygn får behållas.
Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.
Minimimått: Lax, 50 cm
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

· Fiske efter öring är förbjudet under hela året.
All Öring skall ovillkorligen återutsättas i älven.

Anledningen till fiskeförbudet på Öring är de svaga bestånd som idag finns i
Pite älv med biflöden. På sikt hoppas vi med detta förbud kunna bidra till en
starkare och större stam av havsvandrande öring som tål ett begränsat fisketryck.

· Fångstrapporter skall skickas in. Vid utebliven fångstrapport kan fiskaren stängas av från
möjlighet att lösa fiskekort på området.

· Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortspriser

1 Dygn 300 kr

Övriga ordningsregler.· Parkera endast på markerade P-platser.
· Visa hänsyn för fastighetsägarna inom området genom att inte nyttja deras tomter för
transporter och liknande.


Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

 


 

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.natur-fritid.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html
http://www.stormyrberget.se
http://www.arctichf.com
http://www.naturfiskeguiden.com
http://www.saskogstjanst.se/
http://www.plov.se