Start  Aktiviteter  Fiske  Kortfiskeområden   

Benbryteforsen Storforsen
Fällforsen
Älvsbyn
Djupträsket
Arvidsträsksjöarna
Sikfors FVO
Pålberg-Böle- Öjebyn
Stockforsälven
 -Fiskeregler
 -Köp fiskekort
Abborrtjärn
Trollforsen-området
Moskosels Fiskevårdsfören
Manjärv FVO

 

 

Stockforsälven är ett mindre biflöde som mynnar i Piteälven vid Nystrand ca. 10 km uppströms Älvsbyn.

Fiskekortet omfattar ca. 28 km av Stockforsälven.

I Stockforsälven finns bestånd av Harr och Öring samt ett mycket begränsat bestånd av Lax.

Pite Älv Ekonomisk Förening     Storgatan 25 94231 Älvsbyn    0929-55250    epost: info@pitealv.se
http://www.natur-fritid.se
http://www.saskogstjanst.se/
http://www.plov.se
http://www.sikforscamping.se
http://www.fliegenfischen-lappland.com/index.html
http://www.naturfiskeguiden.com